The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Individual counseling for the elderly print

Individual counseling for the elderly

Individual counseling for the elderly

Jeśli jesteś po 50 roku życia i trudno odnaleźć się Tobie na rynku pracy to poradnictwo indywidualne jest właśnie dla Ciebie. 

W trakcie konsultacji doradca zawodowy pomoże:

 • zdiagnozować potencjał zawodowy,
 • przełamać osobiste bariery i ograniczenia w osiągnięciu celu jakim jest ponowna aktywność zawodowa,
 • zaplanować działania, które powinny być realizowane, aby poprawić swoją sytuację zawodową,
 • monitorować podjęte działania, aż do momentu rozpoczęcia zatrudnienia i adaptacji w nowym miejscu pracy.

Razem stworzymy indywidualny plan powrotu na rynek pracy.
Osiągniesz równowagę między marzeniami a stanem rzeczywistym.

Elementem wspomagającym Naszą wspólną pracę mogą być spotkania z psychologiem. Dzięki zastosowanym przez niego testom psychologicznym zdobędziesz wiedzę o swoich zdolnościach, zainteresowaniach, cechach osobowości, temperamencie, umiejętnościach radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Dobór testów dostosowywany jest do Twoich indywidualnych potrzeb.

Forms:

umówione wcześniej spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym lub doradcą zawodowympsychologiem. Czas spotkania: 45 – 60 minut.

Zasady ubiegania, application for participation:

personally, phone, electronically

 

 

Zapisując się na spotkanie podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub email.

Useful Information

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance