La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Porady indywidualne dla osób starszych imprimer

Porady indywidualne dla osób starszych

Porady indywidualne dla osób starszych

Jeśli jesteś po 50 roku życia i trudno odnaleźć się Tobie na rynku pracy to poradnictwo indywidualne jest właśnie dla Ciebie. 

W trakcie konsultacji doradca zawodowy pomoże:

 • zdiagnozować potencjał zawodowy,
 • przełamać osobiste bariery i ograniczenia w osiągnięciu celu jakim jest ponowna aktywność zawodowa,
 • zaplanować działania, które powinny być realizowane, aby poprawić swoją sytuację zawodową,
 • monitorować podjęte działania, aż do momentu rozpoczęcia zatrudnienia i adaptacji w nowym miejscu pracy.

Razem stworzymy indywidualny plan powrotu na rynek pracy.
Osiągniesz równowagę między marzeniami a stanem rzeczywistym.

Elementem wspomagającym Naszą wspólną pracę mogą być spotkania z psychologiem. Dzięki zastosowanym przez niego testom psychologicznym zdobędziesz wiedzę o swoich zdolnościach, zainteresowaniach, cechach osobowości, temperamencie, umiejętnościach radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Dobór testów dostosowywany jest do Twoich indywidualnych potrzeb.

Formes:

umówione wcześniej spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym lub doradcą zawodowympsychologiem. Czas spotkania: 45 – 60 minutes.

Zasady ubiegania, demande de participation:

personnellement, téléphone, électronique

 

 

Zapisując się na spotkanie podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub email.

Informations utiles

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale