Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zajęcia aktywizacyjne dla osób starszych drucken

Zajęcia aktywizacyjne dla osób starszych

Zajęcia aktywizacyjne dla osób starszych

Osiągniecie określonego wieku wcale nie musi być równoznaczne z nudą, uczuciem bezradności oraz zniechęcenia. Jeśli ukończyłeś 50 lat, nadal czujesz się w pełni sił i chcesz być konkurencyjny na rynku pracy, zapisz się na zajęcia aktywizacyjne.

W trakcie warsztatów doradcy między innymi podpowiedzą jak:

 • napisać prawidłowo CV, aby dokumenty aplikacyjne nie stanowiły długiej listy obowiązków wyciągniętej ze świadectw pracy, ale wskazywały na historię zatrudnienia, najważniejsze zadania, zrealizowane projekty wraz z osiągnięciami, kompetencjami i Twoimi atutami,
 • przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, opanować lęk i zaprezentować dorobek swojej pracy zawodowej,
 • wyszukać pracodawcę, który doceni doświadczenie, lojalność i kompetencje jakie posiadasz, dla którego wiek może być atutem a nie przeszkodą,
 • zdobyć informacje o projektach, szkoleniach i kursach, dzięki którym uaktualnisz posiadaną wiedzę i wzbogacisz swoje umiejętności.

Forms:

Doradcy zawodowi prowadzą zajęcia warsztatowe wykorzystując techniki wspomagające pracę z osobami dorosłymi.
Zajęcia odbywają się w sali wykładowej wyposażonej w podstawowy sprzęt szkoleniowy (rzutnik multimedialny, tablica flipchart).
Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne przygotowane przez doradców zawodowych.
Zajęcia aktywizacyjne prowadzone są w formie zajęć warsztatowych w grupach nie przekraczających 16 Menschen.
Czas trwania zajęć: von 4 tun 8 godzin.

Zasady ubiegania się, zgłoszenie uczestnictwa:

osobiście, telefonicznie, elektronicznie

 Zapisując się na wybrane zajęcia podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub email.

 

Przydatne informacje:

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung