The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Career information for students print

Career information for students

Career information for students

Jeżeli chcesz uzyskać rzetelną informację na temat:
 • możliwości edukacyjnych (informacje o szkołach, rankingi szkół i uczelni, przedmioty nauczania, zasady rekrutacji)
 • stypendiów i systemów dofinansowania do nauki
 • competition, w tym zawodów przyszłości
 • trendów w świecie pracy
 • rynku pracy oraz aktualnego zapotrzebowania na pracowników
 • wolontariatu
 • instytucji i organizacji pomagających w określeniu własnego potencjału,predyspozycji preferencji zawodowych
 • programów edukacyjnych Unii Europejskiej

skorzystaj z dogodnej dla Ciebie formy tej usługi.

Forms:

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym z wykorzystaniem zasobów informacyjnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
 • Informacyjne spotkanie w grupie do 20 people, trwające około 60 – 120 minut, o charakterze wykładowym z wykorzystaniem form multimedialnych.
 • Informacje zawodowe na odległość

The rules for application, application for participation: personally, phone, electronically

*Realizacja usługi odbywa się w grupach zorganizowanych. Zapraszamy do współpracy pedagogów szkolnych lub opiekunów w celu ustalenia terminu i miejsca warsztatów.

Caution: uczestnikami zajęć mogą być osoby pełnoletnie.

 

Umów się na spotkanie

Useful Information:

Download:

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance