La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja zawodowa dla osób uczących się imprimer

Informacja zawodowa dla osób uczących się

Informacja zawodowa dla osób uczących się

Jeżeli chcesz uzyskać rzetelną informację na temat:
 • możliwości edukacyjnych (informacje o szkołach, rankingi szkół i uczelni, przedmioty nauczania, zasady rekrutacji)
 • stypendiów i systemów dofinansowania do nauki
 • concurrence, w tym zawodów przyszłości
 • trendów w świecie pracy
 • rynku pracy oraz aktualnego zapotrzebowania na pracowników
 • wolontariatu
 • instytucji i organizacji pomagających w określeniu własnego potencjału,predyspozycji preferencji zawodowych
 • programów edukacyjnych Unii Europejskiej

– Utilisez le formulaire pratique pour vous ce service.

Formes:

 • Des rencontres individuelles avec un conseiller professionnel à l'utilisation des ressources d'information Centre d'information et de planification de carrière.
 • Réunion d'information au sein du groupe 20 personnes, une durée d'environ 60 – 120 minutes, d'une instruction par l'utilisation de moyens multimédia.
 • Informations professionnelles sur la distance

Les règles d'application, demande de participation: personnellement, téléphone, électronique

*Realizacja usługi odbywa się w grupach zorganizowanych. Zapraszamy do współpracy pedagogów szkolnych lub opiekunów w celu ustalenia terminu i miejsca warsztatów.

Uwaga: uczestnikami zajęć mogą być osoby pełnoletnie.

 

Prenez rendez-vous

Informations utiles:

Télécharger:

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale