Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Porady grupowe dla osób uczących się drucken

Porady grupowe dla osób uczących się

Porady grupowe dla osób uczących się

Jeśli chcesz w grupie swoich rówieśników:
 • określić własny potencjał zawodowy
 • rozpoznać swoje wartości i potrzeby
 • rozwinąć umiejętności związane z podejmowaniem decyzji dotyczących wyboru zawodu i dalszej ścieżki kształcenia
 • wzmocnić pozytywne nastawienie

to poradnictwo grupowe jest właśnie dla Ciebie.

 

Twój udział w warsztatach, oprócz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, jest okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania profesjonalnego doradztwa.

Forms:

Doradcy zawodowi prowadzą zajęcia warsztatowe wykorzystując aktywne metody pracy z grupą tj. praca
w zespołach, dyskusja, burza mózgów i inne.

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej wyposażonej w sprzęt szkoleniowy (rzutnik multimedialny, tablica flipchart) lub gościnnie w Twojej szkole.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne (testy, kwestionariusze, autotesty) przygotowane przez doradców zawodowych.

Porada grupowa prowadzona jest w formie zajęć warsztatowych, w grupach nie przekraczających 16 Menschen.

Czas trwania: uzależniony od zastosowanej metody poradnictwa grupowego, dostosowany do potrzeb uczestników porad.

Zasady ubiegania się, zgłoszenie uczestnictwa:

osobiście, telefonicznie*

*Realizacja usługi odbywa się w grupach zorganizowanych. Zapraszamy do współpracy pedagogów szkolnych lub opiekunów w celu ustalenia terminu i miejsca warsztatów.

Uwaga: uczestnikami porad mogą być osoby pełnoletnie.

 

Zapisz się na warsztaty

 

Przydatne informacje:

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung