The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Group Tips for learners print

Group Tips for learners

Group Tips for learners

Jeśli chcesz w grupie swoich rówieśników:
 • określić własny potencjał zawodowy
 • rozpoznać swoje wartości i potrzeby
 • rozwinąć umiejętności związane z podejmowaniem decyzji dotyczących wyboru zawodu i dalszej ścieżki kształcenia
 • wzmocnić pozytywne nastawienie

to poradnictwo grupowe jest właśnie dla Ciebie.

 

Twój udział w warsztatach, oprócz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, jest okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania profesjonalnego doradztwa.

Forms:

Doradcy zawodowi prowadzą zajęcia warsztatowe wykorzystując aktywne metody pracy z grupą tj. praca
w zespołach, dyskusja, burza mózgów i inne.

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej wyposażonej w sprzęt szkoleniowy (overhead projector, tablica flipchart) lub gościnnie w Twojej szkole.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne (testy, kwestionariusze, autotesty) przygotowane przez doradców zawodowych.

Porada grupowa prowadzona jest w formie zajęć warsztatowych, w grupach nie przekraczających 16 people.

Czas trwania: uzależniony od zastosowanej metody poradnictwa grupowego, dostosowany do potrzeb uczestników porad.

The rules for application, application for participation:

personally, telefonicznie*

*Realizacja usługi odbywa się w grupach zorganizowanych. Zapraszamy do współpracy pedagogów szkolnych lub opiekunów w celu ustalenia terminu i miejsca warsztatów.

Caution: uczestnikami porad mogą być osoby pełnoletnie.

 

Zapisz się na warsztaty

 

Useful Information:

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance