La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Porady grupowe dla osób uczących się imprimer

Porady grupowe dla osób uczących się

Porady grupowe dla osób uczących się

Jeśli chcesz w grupie swoich rówieśników:
 • określić własny potencjał zawodowy
 • rozpoznać swoje wartości i potrzeby
 • rozwinąć umiejętności związane z podejmowaniem decyzji dotyczących wyboru zawodu i dalszej ścieżki kształcenia
 • wzmocnić pozytywne nastawienie

to poradnictwo grupowe jest właśnie dla Ciebie.

 

Twój udział w warsztatach, oprócz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, jest okazją do wymiany doświadczeń oraz uzyskania profesjonalnego doradztwa.

Formes:

Doradcy zawodowi prowadzą zajęcia warsztatowe wykorzystując aktywne metody pracy z grupą tj. praca
w zespołach, dyskusja, burza mózgów i inne.

Zajęcia odbywają się w sali wykładowej wyposażonej w sprzęt szkoleniowy (rzutnik multimedialny, tablica flipchart) lub gościnnie w Twojej szkole.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne (testy, kwestionariusze, autotesty) przygotowane przez doradców zawodowych.

Porada grupowa prowadzona jest w formie zajęć warsztatowych, w grupach nie przekraczających 16 personnes.

Czas trwania: uzależniony od zastosowanej metody poradnictwa grupowego, dostosowany do potrzeb uczestników porad.

Les règles d'application, demande de participation:

personnellement, telefonicznie*

*Realizacja usługi odbywa się w grupach zorganizowanych. Zapraszamy do współpracy pedagogów szkolnych lub opiekunów w celu ustalenia terminu i miejsca warsztatów.

Uwaga: uczestnikami porad mogą być osoby pełnoletnie.

 

Zapisz się na warsztaty

 

Informations utiles:

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale