Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Porady indywidualne dla osób uczących się drucken

Porady indywidualne dla osób uczących się

Porady indywidualne dla osób uczących się

Jeśli chcesz lepiej poznać siebie, odkryć swoje predyspozycje zawodowe i atuty, rozpoznać możliwości dalszej edukacji, zaplanować karierę zawodową oraz uzyskać profesjonalne wsparcie- skorzystaj z pomocy.

Doradca zawodowy pomoże:

 • dokonać samooceny, w tym określić zainteresowania, uzdolnienia zawodowe i mocne strony z pomocą testów diagnostycznych,
 • opracować indywidualną ścieżkę edukacyjnozawodową (tj. wählen einen Beruf, kierunek kształcenia z uwzględnieniem możliwości osobistych, stanu zdrowia oraz potrzeb rynku pracy),
 • uzyskać informacje o sytuacji na rynku pracy.

Ponadto doradcy zawodowi pomogą Tobie w podjęciu decyzji o zmianie szkoły i zawodu. Wskażą możliwe kierunki doskonalenia umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych.
Możesz skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Pozwoli to Tobie rozwinąć zachowania asertywne, wzmocnić poczucie własnej wartości, nauczyć się skutecznego sposobu pokonywania stresu czy rozwiązywania konfliktów. Elementem wspomagającym pracę z doradcą zawodowympsychologiem są testy psychologiczne. Dzięki nim zdobędziesz wiedzę o swoich zdolnościach, zainteresowaniach, cechach osobowości, temperamentu, umiejętnościach radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dobór testów dostosowywany jest do Twoich indywidualnych potrzeb. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne testy psychologiczne przeprowadzane są wyłącznie przez psychologa.

Forms:

umówione wcześniej spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym lub doradcą zawodowympsychologiem. Czas spotkania: 45 – 60 minut.

Zasady ubiegania, zgłoszenie uczestnictwa:

osobiście, telefonicznie, elektronicznie

HINWEIS: z porady indywidualnej możesz skorzystać jeśli jesteś osobą pełnoletnią.

Umów się na spotkanie

 

Zapisując się na spotkanie podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub email.

Przydatne informacje

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung