The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Individual counseling for students print

Individual counseling for students

Individual counseling for students

Jeśli chcesz lepiej poznać siebie, odkryć swoje predyspozycje zawodowe i atuty, rozpoznać możliwości dalszej edukacji, zaplanować karierę zawodową oraz uzyskać profesjonalne wsparcie- skorzystaj z pomocy.

Doradca zawodowy pomoże:

 • dokonać samooceny, w tym określić zainteresowania, uzdolnienia zawodowe i mocne strony z pomocą testów diagnostycznych,
 • opracować indywidualną ścieżkę edukacyjnozawodową (tj. choose a profession, kierunek kształcenia z uwzględnieniem możliwości osobistych, stanu zdrowia oraz potrzeb rynku pracy),
 • uzyskać informacje o sytuacji na rynku pracy.

Ponadto doradcy zawodowi pomogą Tobie w podjęciu decyzji o zmianie szkoły i zawodu. Wskażą możliwe kierunki doskonalenia umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych.
Możesz skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Pozwoli to Tobie rozwinąć zachowania asertywne, wzmocnić poczucie własnej wartości, nauczyć się skutecznego sposobu pokonywania stresu czy rozwiązywania konfliktów. Elementem wspomagającym pracę z doradcą zawodowympsychologiem są testy psychologiczne. Dzięki nim zdobędziesz wiedzę o swoich zdolnościach, zainteresowaniach, cechach osobowości, temperamentu, umiejętnościach radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dobór testów dostosowywany jest do Twoich indywidualnych potrzeb. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne testy psychologiczne przeprowadzane są wyłącznie przez psychologa.

Forms:

umówione wcześniej spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym lub doradcą zawodowympsychologiem. Czas spotkania: 45 – 60 minut.

Zasady ubiegania, application for participation:

personally, phone, electronically

NOTE: z porady indywidualnej możesz skorzystać jeśli jesteś osobą pełnoletnią.

Umów się na spotkanie

 

Zapisując się na spotkanie podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub email.

Useful Information

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance