La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Porady indywidualne dla osób uczących się imprimer

Porady indywidualne dla osób uczących się

Porady indywidualne dla osób uczących się

Jeśli chcesz lepiej poznać siebie, odkryć swoje predyspozycje zawodowe i atuty, rozpoznać możliwości dalszej edukacji, zaplanować karierę zawodową oraz uzyskać profesjonalne wsparcie- skorzystaj z pomocy.

Doradca zawodowy pomoże:

 • dokonać samooceny, w tym określić zainteresowania, uzdolnienia zawodowe i mocne strony z pomocą testów diagnostycznych,
 • opracować indywidualną ścieżkę edukacyjnozawodową (tj. wybrać zawód, kierunek kształcenia z uwzględnieniem możliwości osobistych, stanu zdrowia oraz potrzeb rynku pracy),
 • uzyskać informacje o sytuacji na rynku pracy.

Ponadto doradcy zawodowi pomogą Tobie w podjęciu decyzji o zmianie szkoły i zawodu. Wskażą możliwe kierunki doskonalenia umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych.
Możesz skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Pozwoli to Tobie rozwinąć zachowania asertywne, wzmocnić poczucie własnej wartości, nauczyć się skutecznego sposobu pokonywania stresu czy rozwiązywania konfliktów. Elementem wspomagającym pracę z doradcą zawodowympsychologiem są testy psychologiczne. Dzięki nim zdobędziesz wiedzę o swoich zdolnościach, zainteresowaniach, cechach osobowości, temperamentu, umiejętnościach radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dobór testów dostosowywany jest do Twoich indywidualnych potrzeb. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne testy psychologiczne przeprowadzane są wyłącznie przez psychologa.

Formes:

umówione wcześniej spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym lub doradcą zawodowympsychologiem. Czas spotkania: 45 – 60 minutes.

Zasady ubiegania, demande de participation:

personnellement, téléphone, électronique

NOTICE: z porady indywidualnej możesz skorzystać jeśli jesteś osobą pełnoletnią.

Prenez rendez-vous

 

Zapisując się na spotkanie podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub email.

Informations utiles

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale