Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informacja zawodowa dla osób wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy drucken

Informacja zawodowa dla osób wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy

Informacja zawodowa dla osób wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy

Potrzebujesz informacji na temat poszukiwanych zawodów i trendów na rynku pracy?  Zastanawiasz się jakie oczekiwania mają pracodawcy względem kandydatów do pracy? Myślisz o podjęciu szkolenia zawodowego lub studiów, które zwiększą Twoje szanse na rynku pracy? Poszukujesz informacji o instytucjach, które mogą wspomóc Twoje działania? Te i wiele innych informacji znajdziesz w Centrum.

Skorzystaj z dogodnej dla Ciebie formy tej usługi.

Forms:

Zasady ubiegania się, zgłoszenie uczestnictwa:

osobiście, telefonicznie, elektronicznie

Umów się na spotkanie

Przydatne informacje:

Herunterladen:

Więcej przydatnych informacji znajdziesz korzystając z pozostałych kategorii klientów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung