The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Career information for those entering for the first time in the labor market print

Career information for those entering for the first time in the labor market

Career information for those entering for the first time in the labor market

Potrzebujesz informacji na temat poszukiwanych zawodów i trendów na rynku pracy?  Zastanawiasz się jakie oczekiwania mają pracodawcy względem kandydatów do pracy? Myślisz o podjęciu szkolenia zawodowego lub studiów, które zwiększą Twoje szanse na rynku pracy? Poszukujesz informacji o instytucjach, które mogą wspomóc Twoje działania? Te i wiele innych informacji znajdziesz w Centrum.

Skorzystaj z dogodnej dla Ciebie formy tej usługi.

Forms:

The rules for application, application for participation:

personally, phone, electronically

Umów się na spotkanie

Useful Information:

Download:

Więcej przydatnych informacji znajdziesz korzystając z pozostałych kategorii klientów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance