The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Individual counseling for those entering for the first time in the labor market print

Individual counseling for those entering for the first time in the labor market

Individual counseling for those entering for the first time in the labor market

Masz poczucie, że przy poszukiwaniu swojej pierwszej pracy wykorzystałeś już wszystkie możliwości a rezultatów nadal brak? Potrzebujesz indywidualnego wsparcia w opracowaniu strategii poszukiwania pracy? Chcesz stworzyć niepowtarzalne dokumenty aplikacyjne? Nie wiesz jakie są Twoje największe atuty?

Spotkaj się z doradcą zawodowym!  Rezultat Waszej wspólnej pracy może okazać się przepustką do nowego etapu Twojej kariery zawodowej.

Doradca zawodowy pomoże również:

Jeśli należysz do osób, które czują potrzebę lepszego poznania siebie, chcesz pracować nad swoją asertywnością czy wzmocnić poczucie własnej wartości to wsparcie doradcy zawodowegopsychologa jest przeznaczone dla Ciebie. Elementem wspomagającym Naszą wspólną pracę będą testy psychologiczne. Dzięki nim zdobędziesz wiedzę o swoich zdolnościach, zainteresowaniach, cechach osobowości, temperamentu, umiejętnościach radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dobór testów dostosowywany jest do Twoich indywidualnych potrzeb. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne testy psychologiczne przeprowadzane są wyłącznie przez psychologa.

Forms:

Umówione wcześniej spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym lub doradcą zawodowympsychologiem. Czas spotkania: 45 – 60 minut.

Zasady ubiegania, application for participation:

personally, phone, electronically

Zapisując się na spotkanie podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub e-mail.

Umów się na spotkanie

 Useful Information:

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance