Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zajęcia aktywizacyjne dla osób wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy drucken

Zajęcia aktywizacyjne dla osób wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy

Zajęcia aktywizacyjne dla osób wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy

Weź udział w zajęciach aktywizacyjnych. Dzięki nim zyskasz wiele cennych umiejętności i wskazówek między innymi o tym jak:

 • skutecznie poruszać się na rynku pracy
 • profesjonalnie tworzyć własne dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny)
 • przekonać do siebie pracodawcę w czasie rozmowy rekrutacyjnej

Spotkania będą okazją do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń i opracowania własnej strategii poszukiwania pracy.

Forms:

Doradcy zawodowi prowadzą zajęcia warsztatowe w oparciu o metody pracy z grupą w postaci miniwykładów, dyskusji, ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem ciekawych technik aktywizacyjnych. Zajęcia odbywają się w sali wykładowej wyposażonej w podstawowy sprzęt szkoleniowy (rzutnik multimedialny, tablica flipchart). Każdy uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne przygotowane przez doradców zawodowych. Zajęcia aktywizacyjne prowadzone są w formie zajęć warsztatowych w grupach nie przekraczających 16 Menschen. Czas trwania zajęć: von 4 tun 8 godzin.

Zasady ubiegania się, zgłoszenie uczestnictwa:

osobiście, telefonicznie, elektronicznie

Zapisując się na wybrane zajęcia podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub e-mail.

Zapisz się na zajęcia

Przydatne informacje:

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung