The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Classes activation for those entering for the first time in the labor market print

Classes activation for those entering for the first time in the labor market

Classes activation for those entering for the first time in the labor market

Weź udział w zajęciach aktywizacyjnych. Dzięki nim zyskasz wiele cennych umiejętności i wskazówek między innymi o tym jak:

 • skutecznie poruszać się na rynku pracy
 • profesjonalnie tworzyć własne dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny)
 • przekonać do siebie pracodawcę w czasie rozmowy rekrutacyjnej

Spotkania będą okazją do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń i opracowania własnej strategii poszukiwania pracy.

Forms:

Doradcy zawodowi prowadzą zajęcia warsztatowe w oparciu o metody pracy z grupą w postaci miniwykładów, dyskusji, ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem ciekawych technik aktywizacyjnych. Classes are held in the lecture room equipped with basic training equipment (overhead projector, tablica flipchart). Each participant will receive educational materials prepared by professional counselors. Activation Classes are conducted as workshops in groups not exceeding 16 people. Duration of the course: from 4 do 8 Hours.

The rules for application, application for participation:

personally, phone, electronically

Zapisując się na wybrane zajęcia podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego lub e-mail.

Sign up for classes

Useful Information:

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance