Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Porady indywidualne dla pracodawców i przedsiębiorców drucken

Porady indywidualne dla pracodawców i przedsiębiorców

Porady indywidualne dla pracodawców i przedsiębiorców

Pracodawco, jeśli jesteś zainteresowany wspieraniem rozwoju zawodowego swoich pracowników, rozważ możliwość skorzystania z indywidualnych porad zawodowych.
To właśnie ten rodzaj wsparcia zwiększy szanse lepszego wykorzystania uzdolnień i predyspozycji Twoich pracowników poprzez właściwy dobór szkoleń, kursów kwalifikacyjnych.
Dodatkowo udzielimy Ci pomocy w procesie rekrutacji nowych pracowników. Usługi mogą być realizowane w siedzibie Centrum lub w Twojej firmie.

Skorzystaj z naszej oferty.

Dzięki współpracy z kadrą doradców zawodowych możesz:

Forms:

umówione wcześniej spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym lub doradcą zawodowympsychologiem.

Zasady ubiegania się: na wniosek pracodawcy

Umów się na spotkanie

Przydatne informacje

Zubehör

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung