The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Individual counseling for employers and entrepreneurs print

Individual counseling for employers and entrepreneurs

Individual counseling for employers and entrepreneurs

Pracodawco, jeśli jesteś zainteresowany wspieraniem rozwoju zawodowego swoich pracowników, rozważ możliwość skorzystania z indywidualnych porad zawodowych.
To właśnie ten rodzaj wsparcia zwiększy szanse lepszego wykorzystania uzdolnień i predyspozycji Twoich pracowników poprzez właściwy dobór szkoleń, kursów kwalifikacyjnych.
Dodatkowo udzielimy Ci pomocy w procesie rekrutacji nowych pracowników. Usługi mogą być realizowane w siedzibie Centrum lub w Twojej firmie.

Skorzystaj z naszej oferty.

Dzięki współpracy z kadrą doradców zawodowych możesz:

Forms:

umówione wcześniej spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym lub doradcą zawodowympsychologiem.

The rules for application: na wniosek pracodawcy

Umów się na spotkanie

Useful Information

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance