La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Porady indywidualne dla pracodawców i przedsiębiorców imprimer

Porady indywidualne dla pracodawców i przedsiębiorców

Porady indywidualne dla pracodawców i przedsiębiorców

Pracodawco, jeśli jesteś zainteresowany wspieraniem rozwoju zawodowego swoich pracowników, rozważ możliwość skorzystania z indywidualnych porad zawodowych.
To właśnie ten rodzaj wsparcia zwiększy szanse lepszego wykorzystania uzdolnień i predyspozycji Twoich pracowników poprzez właściwy dobór szkoleń, kursów kwalifikacyjnych.
Dodatkowo udzielimy Ci pomocy w procesie rekrutacji nowych pracowników. Usługi mogą być realizowane w siedzibie Centrum lub w Twojej firmie.

Skorzystaj z naszej oferty.

Dzięki współpracy z kadrą doradców zawodowych możesz:

Formes:

umówione wcześniej spotkanie indywidualne z doradcą zawodowym lub doradcą zawodowympsychologiem.

Les règles d'application: na wniosek pracodawcy

Prenez rendez-vous

Informations utiles

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?
Dziękujemy za głosowanie

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale