Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Teczki zawodoznawcze drucken

Teczki zawodoznawcze

Teczki zawodoznawcze

Centra posiadają szeroki zbiór teczek zawodoznawczych, w których zgromadzone są informacje o ok. 300 zawodach. Dzięki tym informacjom Klienci korzystający z usług CIiPKZ mogą zapoznać się ze specyfiką wybranego zawodu, a także wymaganiami jakie się wiążą z wykonywaniem danego zawodu.

Teczki zawodów zawierają informacje według zagadnień:

 • zadania i czynnościco robi się w danym zawodzie;
 • wymagania zawoduwarunki psychofizyczne, wymagane zainteresowania, przeciwwskazania do wykonywania zawodu;
 • kształceniejakie są możliwości zdobycia danego zawodu, jak wygląda tok nauki;
 • instytucje szkolącemiejsca, gdzie można nauczyć się danego zawodu, kryteria przyjęć;
 • płaceile średnio zarabia się w danym zawodzie;
 • szanse zatrudnieniaczy jest to zawód poszukiwany na rynku pracy;
 • ilu jest bezrobotnych w tym zawodzie;
 • innedane zbierane przez pracowników Centrum dotyczące danego zawodu;

Zawody z wykształceniem wyższym

 • administrator sieci informatycznej;
 • adwokat;
 • architekt obiektów budowlanych;
 • architekt wnętrz;
 • archwista;
 • artysta plastyk-projektant architektury wnętrz;
 • biblitekarz;
 • biolog;
 • chemik;
 • doradca podatkowy;
 • dziennikarz;
 • ekonomista-analiza i rachunek ekonomiczny;
 • farmaceuta;
 • filolog;
 • fizyk;
 • fotoreporter;
 • historyk;
 • inspektor kontroli skarbowej;
 • inżynier automatyki i robotyki;
 • inżynier budownictwa;
 • inżynier chemik;
 • inżynier elektronik;
 • inzynier elektryk;
 • inzynier geodeta;
 • inżynier inżynierii środowiska;
 • inżynier leśnictwa;
 • inżynier mechaniki;
 • inżynier rolnictwa;
 • inżynier technologii drewna;
 • inżynier technologii materiałów budowlanych, szkła i ceramiki;
 • inżynier technologii żywności;
 • inżynier telekomunikacji;
 • inżynier transportu;
 • inżynier zootechniki;
 • kierownik średniego i małego zakładu pracy;
 • kanserwator malarstwa;
 • kurator zawodowy;
 • lekarz-medycyna ogólna;
 • lekarz dentysta;
 • lekarz weterynarii;
 • logopeda;
 • matematyk;
 • nauczyciel nauczania początkowego;
 • nauczyciel nauczania ponadelmentarnego;
 • nauczyciel przedszkola;
 • nauczyciel szkoły specjalnej;
 • nauczyciel w placówkach pozaszkolnych;
 • notariusz;
 • pedagog szkolny;
 • politolog;
 • programista;
 • projektant i analityk systemów komputerowych;
 • prokurator;
 • psycholog kliniczny;
 • radca prawny;
 • redaktor wydawniczy;
 • sędzia;
 •  socjolog;
 • specjalista ds. consultingu;
 • specjalista ds. rekrutacji pracownika;
 • specjalista ds. bankowości i kredytów;
 • specjalista ds. finansów;
 • specjalista ds. marketingu i handlu;
 • specjalista ds. organizacji i rozwoju produkacji i usług;
 • specjalista ds. rachunkowości;
 • specjalista ds. szkolenia i rozwoju zawodowego;
 • specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i osobowych;
 • specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;
 • specjalista odnowy biologicznej;
 • specjalista pracy socjalnej
 • specjalista rekreacji ruchowej;
 • statystyk;
 • syndyk;
 • tłumacz;
 • trener;
 • urbanista;
 • wykładowca na kursach;

Zawody z wykształceniem średnim

 • administrator;
 • agent celny;
 • agent reklamy;
 • agent ubezpieczeniowy;
 • agent usług turystycznych;
 • akwizytor;
 • archwista zakładowy;
 • bioenergoterapeuta;
 • dealer aktywów finasowych;
 • detektyw;
 • diagnosta samochodowy;
 • dietetyk;
 • doradca w zakresie publicznego obrotu papierami watrościowymi;
 • ekspedytor;
 • fizjoterapeuta;
 • forograf;
 • hostessa;
 • inspektor budowlany;
 • inspektor kontroli i usług;
 • inspektor pracy;
 • inspektor kulturalno-wychowawczy;
 • inspektor nauki jazdy;
 • inspektor sportu;
 • kasjer;
 • komornik sądowy;
 • kontroler jakości wyrobów;
 • kosmetyczka;
 • kreślarz techniczny;
 • księgowy;
 • księgarz;
 • Lagerarbeiter;
 • makler;
 • makler papierów wartościowych;
 • masażysta;
 • maszynistka;
 • nauczyciel praktycznej nauki zawodu;
 • operator sprzętu komputerowego;
 • operator urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych;
 • operator wprowadzania danych;
 • opiekunka dziecięca;
 • opiekunka w domach opieki społecznej;
 • optyk okularowy;
 • organizator obsługi turystycznej;
 • organizator usług hotelarskich;
 • Krankenschwester;
 • pilot;
 • plastyk;
 • poborca skarbowy;
 • policjant;
 • położna;
 • pomoc dentystyczna;
 • pośrednik pracy;
 • pośrednik handlu nieruchomościami;
 • pracownik informacji turystycznej;
 • pracownik opieki społecznej;
 • pracownik socjalny;
 • przewodnik turystyczny;
 • recepcjonista;
 • referent;
 • referent ksiegowości;
 • rzeczoznawca;
 • sekretarka;
 • spedytor;
 • stenograf;
 • stewardesa;
 • strażak;
 • strażnik miejski;
 • strażnik więzienny;
 • technik analityki medycznej;
 • technik architekt;
 • technik budownictwa-budownictwo ogólne;
 • technik budownictwa-drogi kołowe;
 •  technik chemik;
 • Zahntechniker;
 • technik elektronik;
 • technik elektroradiolog;
 • Apotheke Techniker;
 • technik geodeta;
 • technik geolog;
 • technik hodowca zwierząt;
 • technik informatyk;
 • Forstwirtschaft Techniken;
 • technik melioracji wodnych;
 • technik obróbki skrawaniem;
 • technik ochrony środowiska;
 • technik ortopeda;
 • technik poligraf;
 • technik rolnik;
 • technik rybactwa sródlądowego;
 • technik technologii drewna-tartacznictwo i wyroby drzewne;
 • technik technologii odzieży;
 • technik technologii żywności-produkacji piekarsko-ciastkarska;
 • technik technologii żywności-przetwórstwo fermentacyjne;
 • technik technologii żywności- przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie;
 • technik technologii żywności-przetwórstwo mięsne;
 • technik technologii żywności-przetwórstwo mleczarskie
 • technik technologii żywności-przetwórstwo owocowo-warzywne
 • technik telekomunikacji;
 • technik urzadzeń sanitarnych
 • technik włókiennik-przędzalnictwo
 • technik żywienia
 • telefonistka
 • urzędnik ds. Steuern
 • urzędnik ds. przyznawania zasiłków
 • zaopatrzeniowiec

Zawody z wykształceniem zawodowym

 • administrator;
 • agent ochrony mienia i osób;
 • betoniarz;
 • betoniarz-zbrojarz;
 • biomasażysta;
 • Klempner;
 • brukarz;
 • bufetowy-barman;
 • ceramik wyrobów techniki budowlanej;
 • Schreiner;
 • cukiernik-ciastkarz;
 • dekarz-blacharz;
 • doręczyciel pocztowy;
 • dozorca;
 • drwal;
 • dyżurny ruchu kolejowego;
 • dziewiarz;
 • elektroenergetyk;
 • elektromechanik;
 • Elektriker;
 • elektromonter linii elektrycznych;
 • formowacz wyrobów szklanych;
 • frezer;
 • frezer drewna;
 • fryzjer;
 • garmażer;
 • Fliesenleger;
 • grabarz;
 • hodowca zwierząt;
 • inkasent;
 • introligator poligraficzny;
 • jubiler złotnik;
 • kaletnik;
 • kamieniarz;
 • kelner;
 • Fahrer;
 • klasyfikator żywności;
 • kominiarz;
 • konduktor;
 • konserwator budynków;
 • konserwator malarstwa;
 • kowal;
 • krawiec;
 • krojczy wykrawacz elementów odzieży;
 • kucharz;
 • kuśnierz;
 • Autolackierereien;
 • malarz-tapeciarz;
 • manicurzystka-pedicurzystka;
 • masarzysta;
 •  maszynista i operator urządzeń dźwigowo-transportowych;
 • maszynista maszyn introligatorskich;
 • maszynista maszyn offsetowych;
 • maszynista maszyn sitodrukowych;
 • maszynista pojazdów trakcyjnych;
 • maszynista silników i kotłów parowych;
 • mechanik maszyn i urządzeń rolniczych;
 • mechanik precyzyjny;
 • mechanik samochodów osobowych;
 • młynarz;
 • monter aparatury, maszyn i sprzętu elektrycznego;
 • monter elektronik;
 • monter instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • monter izolacji budowlanych;
 • monter konstrukcji metalowych;
 • monter maszyn i urządzeń mechanicznych;
 • monter nawierzchni;
 • monter prefabrykatów elementów budowlanych;
 • monter sprzetu elektronicznego;
 • monter urządzeń elektronicznych;
 • murarz ogólnobudowlany;
 • obuwnik;
 • ogrodnik;
 • ogrodnik terenów zielonych;
 • operator koparki;
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa żywności i produktów pokrewnych;
 • operator pomp, sprężarek i urządzeń uzdatniania wody;
 • operator samojezdnych maszyn rolniczych i leśnych;
 • operator sprzętu prac ziemnych;
 • operator urządzeń do obróbki drewna;
 • optyk mechanik;
 • optyk okularowy;
 • Bäcker;
 • pomoc domowa;
 • portier;
 • posadzkarz;
 • producent drobiu;
 • pszczelarz;
 • ratownik;
 • ratownik wodny;
 • rolnik upraw mieszanych;
 • rolnik upraw polowych;
 • sadownik;
 • sanitariusz szpitalny;
 • Schweißer, zgrzewacz i lutownik;
 • sprzątaczka;
 • sprzedawca w handlu detalicznym;
 • sprzedawca w handlu hurtowym;
 • stolarz budowlany;
 • stolarz meblowy;
 • szewc;
 • Szklarz;
 • szlifierz metali;
 • Schneiderin;
 • ślusarz narzędziowy;
 • Schlosser;
 • tapicer;
 • telemonter;
 • tkacz;
 • tokarz;
 • tokarz w drewnie;
 • Stuckateur;
 • ubojowy;
 • wartownik;
 • wikliniarz;
 • wytapiacz metali nieżelaznych;
 • wytwórca napojów chłodzących;
 • zegarmistrz;
 • złotnik jubiler;
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung