The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

CIiPKZ WŁOCŁAWEK – Training print

CIiPKZ WŁOCŁAWEK – Training

CIiPKZ WŁOCŁAWEK – Training

Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół specjalnych

Celem zajęć jest udzielanie informacji zawodowych dotyczących:

 • możliwości kształcenia,
 • warunków przyjęć do wybranych szkół i uczelni,
 • zawodów interesujących klientów, new professions,
 • sposobów poszukiwania pracy,
 • sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Duration of the course: 1 spotkanie – 2 godziny
Liczba uczestników: do 14 people
Grupy organizowane są przez pedagogów w szkołach i zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym do Centrum.

Zajęcia warsztatoweplanowanie kariery zawodowej

Zajęcia dla uczniów III i IV klas liceów ogólnokształcących.

Celem zajęć jest umiejętne zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej. Uczniowie uczestniczą w szeregu ćwiczeń mających na celu określenie własnych zdolności i umiejętności, zainteresowań, cech charakteru, wiedzy, stanu zdrowia oraz wartości i oczekiwań.

Duration of the course: 3 spotkania po 4 godziny.
Liczba uczestników: Około 10 people
Grupy organizowane są przez pedagogów w szkołach i zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym do Centrum.

Zajęcia warszatowe -Wejście na rynek pracy

Zajęcia dla uczniów ostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych i techników.

Celem zajęć jest nabycie umiejętności niezbędnych przy szukaniu i podejmowaniu pracy.

Tematyka zajęć:

 • metody poszukiwania pracy,
 • redagowanie życiorysów, listów motywacyjnych,
 • przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych,
 • umiejętne czytanie i tworzenie prasowych ofert pracy,
 • pokazy filmów instruktażowych,
 • zapoznanie się ze sztuką autoprezentacji.

Duration of the course: 2 spotkania po 4 godziny
Liczba uczestników: do 14 people
Grupy organizowane są przez pedagogów w szkołach i zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym do Centrum.

Zajęcia warszatoweAktywne poszukiwanie pracy

Zajęcia dla osób bezrobotnych.
Celem zajęć jest nabycie umiejętności niezbędnych przy szukaniu i podejmowaniu pracy.

Tematyka zajęć:

 • metody poszukiwania pracy,
 • redagowanie życiorysów, listów motywacyjnych,
 • przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych,
 • umiejętne czytanie i tworzenie prasowych ofert pracy,
 • pokazy filmów instruktażowych,
 • sztuka autoprezentacji,
 • możliwości przekwalifikowania się,
 • obsługa urządzeń biurowych.

Duration of the course: 2 spotkania po 4 godziny
Liczba uczestników: do 14 people
Grupy organizowane są dla zainteresowanych osób w miarę potrzeb.

Kurs inspiracji

Kurs przeznaczony dla osób, that:

 • chcą być aktywne na rynku pracy,
 • chcą zdobyć pracę lub wykształcenie odpowiednie dla siebie,
 • pozostają bez pracy,
 • są zagrożone długotrwałym bezrobociem.

Cele:

 • poznanie i zrozumienie samego siebie,
 • odkrycie i wykorzystanie własnego potencjału zawodowego,
 • wzbudzenie trwałej motywacji do ciągłego samorozwoju.

Uczestnicy kursu biorą udział w szeregu ćwiczeń mających na celu samopoznanie, uporządkowanie wiedzy o sobie samym oraz głębszą refleksję nad swoimi postawami i dążeniami życiowymi. Efektem bezpośrednim kursy jest sformułowanie przez każdego uczestnika indywidualnego planu działania.

Czas trwania kursu: 10 spotkań po 4 godziny dziennie
Liczba uczestników: Około 10 people
Grupy organizowane są dla zainteresowanych osób w miarę potrzeb.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance