La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

CIiPKZ WŁOCŁAWEKSzkolenia imprimer

CIiPKZ WŁOCŁAWEKSzkolenia

CIiPKZ WŁOCŁAWEKSzkolenia

Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół specjalnych

Celem zajęć jest udzielanie informacji zawodowych dotyczących:

 • możliwości kształcenia,
 • warunków przyjęć do wybranych szkół i uczelni,
 • zawodów interesujących klientów, nouveaux métiers,
 • sposobów poszukiwania pracy,
 • sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Czas trwania zajęć: 1 spotkanie – 2 godziny
Liczba uczestników: faire 14 personnes
Grupy organizowane są przez pedagogów w szkołach i zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym do Centrum.

Zajęcia warsztatoweplanowanie kariery zawodowej

Zajęcia dla uczniów III i IV klas liceów ogólnokształcących.

Celem zajęć jest umiejętne zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej. Uczniowie uczestniczą w szeregu ćwiczeń mających na celu określenie własnych zdolności i umiejętności, zainteresowań, cech charakteru, wiedzy, stanu zdrowia oraz wartości i oczekiwań.

Czas trwania zajęć: 3 spotkania po 4 godziny.
Liczba uczestników: Około 10 personnes
Grupy organizowane są przez pedagogów w szkołach i zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym do Centrum.

Zajęcia warszatowe -Wejście na rynek pracy

Zajęcia dla uczniów ostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych i techników.

Celem zajęć jest nabycie umiejętności niezbędnych przy szukaniu i podejmowaniu pracy.

Tematyka zajęć:

 • metody poszukiwania pracy,
 • redagowanie życiorysów, listów motywacyjnych,
 • przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych,
 • umiejętne czytanie i tworzenie prasowych ofert pracy,
 • pokazy filmów instruktażowych,
 • zapoznanie się ze sztuką autoprezentacji.

Czas trwania zajęć: 2 spotkania po 4 godziny
Liczba uczestników: faire 14 personnes
Grupy organizowane są przez pedagogów w szkołach i zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym do Centrum.

Zajęcia warszatoweAktywne poszukiwanie pracy

Zajęcia dla osób bezrobotnych.
Celem zajęć jest nabycie umiejętności niezbędnych przy szukaniu i podejmowaniu pracy.

Tematyka zajęć:

 • metody poszukiwania pracy,
 • redagowanie życiorysów, listów motywacyjnych,
 • przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych,
 • umiejętne czytanie i tworzenie prasowych ofert pracy,
 • pokazy filmów instruktażowych,
 • sztuka autoprezentacji,
 • możliwości przekwalifikowania się,
 • obsługa urządzeń biurowych.

Czas trwania zajęć: 2 spotkania po 4 godziny
Liczba uczestników: faire 14 personnes
Grupy organizowane są dla zainteresowanych osób w miarę potrzeb.

Kurs inspiracji

Kurs przeznaczony dla osób, DESQUELS:

 • chcą być aktywne na rynku pracy,
 • chcą zdobyć pracę lub wykształcenie odpowiednie dla siebie,
 • pozostają bez pracy,
 • są zagrożone długotrwałym bezrobociem.

Cele:

 • poznanie i zrozumienie samego siebie,
 • odkrycie i wykorzystanie własnego potencjału zawodowego,
 • wzbudzenie trwałej motywacji do ciągłego samorozwoju.

Uczestnicy kursu biorą udział w szeregu ćwiczeń mających na celu samopoznanie, uporządkowanie wiedzy o sobie samym oraz głębszą refleksję nad swoimi postawami i dążeniami życiowymi. Efektem bezpośrednim kursy jest sformułowanie przez każdego uczestnika indywidualnego planu działania.

Czas trwania kursu: 10 spotkań po 4 godziny dziennie
Liczba uczestników: Około 10 personnes
Grupy organizowane są dla zainteresowanych osób w miarę potrzeb.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale