The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Contact print

Contact

Contact

EURES advisers and assistants

Regional Labour Office in Toruń, st. Chełmińska Highway 30/32, ground floor, pok. 104and 105

 Joanna Goljat-Jankowska
EURES Adviser,
such. 56669 39 12, e-mail: joanna kropka goljat małpa wup kropka torun kropka pl  

Alicja Heller
– EURES Adviser,
such. 56 669 39 12, e-mail: alicja kropka heller małpa wup kropka torun kropka pl  

Wojciech Janisiewicz
– EURES Adviser,
such. 56 669 39 12, e-mail: wojciech kropka janisiewicz małpa wup kropka torun kropka pl 

Anita Boniek-Lewandowska
– EURES Adviser,
such. 56 669 39 12, e-mail: anita kropka boniek małpa wup kropka torun kropka pl  

Agnieszka Niemczyńska
– EURES Assistant,
such. 56 669 39 09, e-mail: agnieszka kropka niemczynska małpa wup kropka torun kropka pl

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance