Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informationen für Arbeitssuchende drucken

Informationen für Arbeitssuchende

Informationen für Arbeitssuchende

Chcesz podjąć pracę w krajach EOG? Skontaktuj się z nami!

Usługi sieci EURES świadczą doradcy EURES lub asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy oraz pośrednicy pracy w powiatowych urzędach pracy.

Doradca EURES informuje nt.:

zagranicznych ofert pracy w krajach EOG;

warunków życia i pracy w krajach EOG.

Co oferuje internetowy serwis EURES w Polsce?

Serwis www.eures.praca.gov.pl jest przeznaczony dla osób zainteresowanych pracą za granicą, a także dla pracodawców zainteresowanych pracownikami z EOG. W serwisie znajdziesz:

 • zagraniczne oferty pracy w EOG,

 • informacje o warunkach  życia i pracy w krajach EOG,

 • informacje o tym, co istotne przed wyjazdem z Polski,

 • informacje nt. mobilności zawodowej,

 • informacje nt. usług rekrutacyjnych EURES dla polskich pracodawców,

 • informacje o polskim rynku pracy,

 • zapowiedzi międzynarodowych targów pracy i wydarzeń rekrutacyjnych na terenie Polski

 • ofertę sieci EURES w obszarach przygranicznych,

 • dane kontaktowe do polskich doradców EURES.

Co oferuje Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu :

 • oferty pracy ze wszystkich krajów EOG

 • szczegółowe informacje nt. warunków życia i pracy w krajach EOG (w języku angielskim, niemieckim oraz francuskim),

 • informacje o możliwościach nauki w krajach EOG,

 • możliwość rejestracji swojego CV on-line w różnych wersjach językowych,

 • kalendarz wydarzeń organizowanych przez sieć EURES w krajach EOG np. targi pracy,

 • dostęp do elektronicznego biuletynuEURES i Ty”,

 • kontoMój EURES”, które dopasuje informacje dostępne na portalu do Twoich indywidualnych potrzeb.   

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung