Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Informationen für Arbeitgeber drucken

Informationen für Arbeitgeber

Informationen für Arbeitgeber

Co możemy zaoferować?
 

 • Ogłoszenie oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu  
  Dostęp do internetowej bazy ofert pracy z krajów EOG mają wszystkie osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia za granicą. Zamieszczenie oferty pracy na portalu to doskonałe narzędzie promocji oferty pracy we wszystkich krajach EOG.

 • Ogłoszenie oferty pracy w wybranym kraju EOG
  W przypadku zainteresowania zatrudnieniem pracowników z wybranego lub wybranych krajów EOG, zagraniczny Doradca EURES ze wskazanego kraju rozpowszechni daną ofertę stosując metody używane przez zagraniczny urząd pracy, z którego pochodzi.

 • Prowadzenie rekrutacji pracowników z wybranego kraju EOG obejmuje m.in.: zebranie CV kandydatów, wstępną selekcję kandydatów, pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami za granicą.

 • Udział w międzynarodowych targach pracy organizowanych przez EURES za granicą, daje możliwość rekrutowania pracowników za granicą

Pracodawcy zainteresowani poszukiwaniem kandydatów do pracy na terenie EOG powinni zgłosić się do pośrednika pracy ds. EURES z powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby firmy lub miejsca wykonywania pracy.

Usługi dla pracodawców na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu :

 • dostęp do bezpłatnej bazy CV obywateli EOG szukających pracy za granicą,

 • funkcja „Mój EURES” umożliwiająca dostosowanie portalu do indywidualnych potrzeb pracodawcy,

 • możliwość ogłoszenia oferty pracy w bazie na portalu (za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy),

 • dostęp do bazy danych zawierającej informacje nt. sytuacji na krajowych i regionalnych rynkach pracy w krajach EOG

 • dostęp do informacji o międzynarodowych targach pracy wydarzeniach informacyjnych

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung