La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Renseignements pour les employeurs imprimer

Renseignements pour les employeurs

Renseignements pour les employeurs

Co możemy zaoferować?
 

 • Ogłoszenie oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu  
  Dostęp do internetowej bazy ofert pracy z krajów EOG mają wszystkie osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia za granicą. Zamieszczenie oferty pracy na portalu to doskonałe narzędzie promocji oferty pracy we wszystkich krajach EOG.

 • Ogłoszenie oferty pracy w wybranym kraju EOG
  W przypadku zainteresowania zatrudnieniem pracowników z wybranego lub wybranych krajów EOG, zagraniczny Doradca EURES ze wskazanego kraju rozpowszechni daną ofertę stosując metody używane przez zagraniczny urząd pracy, z którego pochodzi.

 • Prowadzenie rekrutacji pracowników z wybranego kraju EOG obejmuje m.in.: zebranie CV kandydatów, wstępną selekcję kandydatów, pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami za granicą.

 • Udział w międzynarodowych targach pracy organizowanych przez EURES za granicą, daje możliwość rekrutowania pracowników za granicą

Pracodawcy zainteresowani poszukiwaniem kandydatów do pracy na terenie EOG powinni zgłosić się do pośrednika pracy ds. EURES z powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby firmy lub miejsca wykonywania pracy.

Usługi dla pracodawców na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu :

 • dostęp do bezpłatnej bazy CV obywateli EOG szukających pracy za granicą,

 • funkcja „Mój EURES” umożliwiająca dostosowanie portalu do indywidualnych potrzeb pracodawcy,

 • możliwość ogłoszenia oferty pracy w bazie na portalu (za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy),

 • dostęp do bazy danych zawierającej informacje nt. sytuacji na krajowych i regionalnych rynkach pracy w krajach EOG

 • dostęp do informacji o międzynarodowych targach pracy wydarzeniach informacyjnych

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale