Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Fragen und Antworten drucken

Fragen und Antworten

Fragen und Antworten

1. Nie jestem zarejestrowany jako bezrobotny, czy mogę korzystać z ofert pracy EURES?

Tak, z pośrednictwa pracy EURES może korzystać każdy, bez względu na miejsce zamieszkania i swój status (osoby zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP, osoby uczące się, pracujące)

2. W jakich krajach mogę szukać pracy?

Swobodny przepływ osób jest jedną z podstawowych wolności zagwarantowanych w prawie wspólnotowym. Częścią tej wolności jest prawo do zamieszkania i pracy w innym państwie członkowskim. Obywatele Polski mają więc prawo do pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności ubiegania się o pozwolenie.

3. Gdzie szukać ofert pracy za granicą?

Warto zapoznać się z ofertami pracy za granicą na stronie www.wup.torun.pl/praca . Informacje na temat ofert pracy można także uzyskać telefonicznie (so. 56 669 39 12) lub osobiście w siedzibie urzędu (BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, Parteien, pokoje 104 ich 105).

Jeśli na stronie WUP znajdziemy ofertę pracy odpowiadającą naszym wymaganiom to kolejnym krokiem jest przesłanie CV na podany w ofercie adres e-mail (w temacie wiadomości warto zaznaczyć na jaką ofertę aplikujemy – kraj, stanowisko, nr referencyjny).

4. Co muszę wziąć pod uwagę, zanim zdecyduję się mieszkać i pracować za granicą?

Przed rozpoczęciem poszukiwania pracy należy dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na rynku pracy w interesującym nas kraju. Przeciętna stopa bezrobocia w Unii Europejskiej jest wciąż wysoka i może okazać się, że znalezienie pracy za granicą nie będzie wcale łatwiejsze niż we własnym kraju. Mimo to w innych krajach niektóre sektory rynku pracy oferują znaczne możliwości zatrudnienia, np.: sektor turystyczny i usług (finansowych, doradczo-menadżerskich, budowlanych, informatycznych oraz niektórych rodzajów usług zdrowotnych), jak również sektor sezonowych prac w rolnictwie.

Mieszkając i pracując w innym europejskim kraju, możemy napotkać różne wyzwania, jak np. przystosowanie się do nowej kultury, używanie w pracy obcego języka, poznawanie nowych przepisów podatkowych i systemów ubezpieczeń społecznych. Najlepszym sposobem przygotowania się do wyjazdu jest zdobycie jak największej ilości informacji o kraju, do którego zdecydowaliśmy się wyjechać.

Bardzo użyteczne mogą być broszury informacyjne poświęcone każdemu państwu EOG, dostępne na krajowej stronie internetowej EURES: www.eures.praca.gov.pl (dział: warunki życia i pracy).

5. Czy moje kwalifikacje zawodowe zostaną uznane za granicą?

Jeśli zamierzasz podjąć pracę za granicą w zawodzie, który jest w danym kraju regulowany musisz liczyć się z koniecznością oficjalnego uznania nabytych w Polsce kwalifikacji przez instytucję właściwą kraju przyjmującego.

W przypadku gdy chcesz wykonywać zawód, który nie jest w danym kraju regulowany o Twoim zatrudnieniu i uznaniu kwalifikacji uzyskanych w Polsce zadecyduje pracodawca.

W Polsce instytucją właściwą w kwestiach uznawania kwalifikacji i wykształcenia jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji z powyższego zakresu znaleźć można na stronie: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-kwalifikacji-zawodowych/

6. W jaki sposób rozpocząć poszukiwania pracy za granicą?

Poszukiwania możemy rozpocząć kontaktując się z doradcą lub asystentem EURES pracującym w wojewódzkim urzędzie pracy. Mają oni dostęp do szerokiej gamy narzędzi zdobywania informacji i potrafią udzielić praktycznych, prawnych i administracyjnych porad związanych z poszukiwaniem i wyjazdem do pracy za granicą.

7. Czy istnieją wskazówki, jak napisać CV?

Unia Europejska zaleca stosowanie europejskiego standardu CV (jego wzór we wszystkich językach europejskich można pobrać na stronie www.europass.cedefop.europa.eu).

CV musi być napisane na komputerze, w języku wymaganym przez pracodawcę. Życiorys powinien być zwięzły, ale rzeczowy, należy usunąć rubryki, w których nie chcemy nic napisać.

CV powinno być dostosowane do stanowiska, o które się staramy. Trzeba skoncentrować się na istotnych informacjach, można pominąć doświadczenie i kursy nie związane z pracą, o którą się ubiegamy.

8. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Upewnijmy się, że posiadamy wystarczająco dużo informacji o firmie oraz bądźmy gotowi zadawać pytania zarówno o przedsiębiorstwo, jak i szczegółowe aspekty oferowanej pracy. Jest bardzo prawdopodobne, że zostaniemy poproszeni o udowodnienie znajomości języka danego kraju oraz przedstawienie, w jaki sposób nasze cechy i umiejętności spełniają wymagania postawione przez pracodawcę.

9. Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą na rozmowę kwalifikacyjną?

Najczęściej będziemy potrzebowali:

kilku egzemplarzy CV w odpowiednim języku;

kserokopii świadectwa ukończenia szkoły, dyplomów, certyfikatów lub innych dowodów posiadanych kwalifikacji; (czasami te dokumenty muszą być przetłumaczone)

paszportu lub innego ważnego dowodu tożsamości;

świadectw pracy

referencji od poprzednich pracodawców

10. Czy przeprowadzając się do innego kraju, państwa członkowskiego EOG, bez posiadania oferty pracy, mogę przenieść do tego kraju przyznane prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Jeśli jesteśmy w danej chwili bez pracy i pragniemy jej szukać w innym państwie członkowskim EOG, możemy, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące (6 Monaten mit Zustimmung der betreffenden) przenieść nasze prawo do świadczeń dla bezrobotnych do innego kraju. Jednak najlepiej, zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki w tym kierunku, skontaktować się z lokalnym urzędem pracy. Jeśli po upływie trzech miesięcy nadal nie będziemy mieli pracy, możemy zostać poproszeni o opuszczenie kraju, choć władze mogą zmienić tę decyzję, jeśli udowodnimy, że mamy jednak duże szanse na znalezienie zatrudnienia.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung