The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Guaranteed Employee Benefits Fund print

Guaranteed Employee Benefits Fund

Guaranteed Employee Benefits Fund

Statement

From the day 1 January 2012 r . the tasks set out in the Act of 13 July 2006 r. the protection of workers' claims in the event of insolvency of their employer (Dz. You. No. 158, Item. 1121 with subsequent. zm.) will be implemented by the provincial labor offices. Cases Kujawsko-Pomorskie will be implemented by the Provincial Labour Office – Faculty Affairs. Guaranteed Employee Benefits Fund.

Mailing Address

Regional Labour Office in Toruń

st. Highway Chełmińska 30/32

87-100 Torun,

such. 56 669 39 00
fax 56 669 39 99

email (2)(3): wup małpa wup kropka torun kropka pl

or in person to Office Office – pokój 102, parties

Getting information

Information nt. wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych udzielają pracownicy Oddziału ds. Payments of Benefits and Monitoring of public assistance:

st. Highway Chełmińska 30/32

87-100 Torun

pokój 171,172. VI piętro

such. 56 669 39 10 or 56 669 39 92
fax 56 669 39 99

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance