La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Garanti Employee Benefits Fund imprimer

Garanti Employee Benefits Fund

Garanti Employee Benefits Fund

Komunikat

Od dnia 1 Janvier 2012 r . zadania określone w ustawie z dnia 13 Juillet 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. Vous. Non. 158, Article. 1121 avec la suite. zm.) będą realizowane przy pomocy wojewódzkich urzędów pracy. Sprawy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego realizowane będą przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Faculté des affaires. Garanti Employee Benefits Fund.

Adres korespondencyjny

Bureau régional du Travail à Toruń

RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32

87-100 Torun,

tel. 56 669 39 00
fax 56 669 39 99

email (2)(3): wup małpa wup kropka torun kropka pl

lub osobiście do Kancelarii Urzędupokój 102, les parties

Uzyskiwanie informacji

Informacji nt. wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych udzielają pracownicy Oddziału ds. Le paiement des prestations et le contrôle des aides publiques:

RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32

87-100 Torun

pokój 171,172. VI piętro

tel. 56 669 39 10 lub 56 669 39 92
fax 56 669 39 99

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale