Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

FGŚP Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy drukuj

FGŚP Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

FGŚP Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Od 1 lutego 2015 roku nowe rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy.  

Wojewódzki Urząd Pracy uprzejmie informuje ,że z dniem 1 lutego 2015r. obowiązuje zmieniona ustawa  z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych    z ochroną miejsc pracy. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1291). Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 150)

 Celem nowelizacji ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy jest umożliwienie zastosowania przewidzianych w tej ustawie instrumentów pomocowych, skierowanych na wspieranie zatrudnienia przez dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, zatrudnionych przez przedsiębiorców, u których nastąpiło (czasowe) przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu produktów  na terytoria innych krajów.

Z tych rozwiązań będą mogły skorzystać firmy, których obroty gospodarcze spadną o co najmniej 15 proc., liczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych (chodzi o miesiące  przypadające po 6 sierpnia 2014 roku i poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń w porównaniu do tych samych trzech miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego).
Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy działającego z upoważnienia marszałka województwa o wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na:

– świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego;

– świadczenia na częściowe zrekompensowanie wynagrodzeń pracowników z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy;

– opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od wypłaconych świadczeń;

– dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń. O ten rodzaj pomocy przedsiębiorcy składać będą wnioski do właściwych, ze względu na siedzibę firmy, starostów powiatów.

Pomoc ta będzie udzielana jako pomoc de minimis.

Zawierając z  marszałkiem województwa umowę o wypłatę świadczeń, przedsiębiorca zyskuje 6-cio miesięczne wsparcie na wypłaty świadczeń z tytułu wynagrodzeń do wysokości zasiłku dla bezrobotnych zwiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, należnych od pracownika Maksymalna wysokość bezzwrotnej pomocy przypadająca na jednego pracownika to kwota 945,04 zł. Do tego będą sfinansowane składki ZUS za pracodawcę od kwoty 945,04 zł.(podana kwota obowiązuje do 31 maja 2015r.). Wszystkie świadczenia wynikające z ustawy, w tym dotyczące kosztów szkolenia pracowników, będą finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

INFORMACJA o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w latach 2015 – 2016 dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów.

Załączniki

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych