La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Concurrence “Mój wymarzony zawód” – formularz imprimer

Concurrence “Mój wymarzony zawód” – formularz

Concurrence “Mój wymarzony zawód” – formularz

Zgłoszenie

 • Opisz maksymalnie do 1000 znaków, jaki to zawód, jak wyobrażasz sobie w nim pracę, dlaczego właśnie ten i jak planujesz go zdobyć? (można wpisać maksymalnie 1000 znaków łącznie ze spacjami. Najlepiej przygotować wcześniej wypowiedź w edytorze tekstu, np.: MS Word, LibreOffice Writer i sprawdzić tam liczbę znaków. Warto również zapisać sobie swoją pracę w pliku tekstowym. Dłuższe wypowiedzi (tj. pow. 1000 znaków) nie będą oceniane.

  Pytania pomocnicze, z których możesz skorzystać przy formułowaniu odpowiedzi:
  - jakie czynności zawodowe wykonuje osoba w danym zawodzie ?
  - jakie są wymagania wobec osób zainteresowanych określonym zawodem?
  - jakie trzeba mieć wykształcenie, by zdobyć kwalifikacje w tym zawodzie?
 

Pytania dodatkowe (obowiązkowe, nie podlegające ocenie):

 

Dane uczestnika

 • (nazwa powinna składać się z następujących znaków: inicjały ucznia, nr w dzienniku, nr klasy. Np.: Jan Kowalki posiadający nr 13 w dzienniku w klasie 8A wpisze swoją nazwę jako: "JK.13.8A")
 • Przed wysłaniem prosimy sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola są uzupełnione.
 

Weryfikacja

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale