Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia drucken

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia

 

logo koordynacja zabezpieczenia społecznego

solvit rozwiązywanie problemów rynku wewnętrznego


logo powroty zielona linialogo polacy za granicą

 

 

W myśl zasady swobodnego przepływu pracowników w ramach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegen, Liechtensteinu i Szwajcarii wraz z migrującym pracownikiem przemieszczają się uprawnienia społeczne wynikające z tytułu wykonywanej pracy.
Wenn Sie arbeitete in einem dieser Länder, Ihre Leistungen der sozialen Sicherheit (Familie, Gesundheit, Accident, mütterlichen, Behinderung, Retirement, Rollstühle, landwirtschaftlichen Versicherung und Arbeitslosengeld) Gemeinschaftliche Koordinierung sind:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jest jedną z 16 Polnischen Institutionen Fachkenntnisse im Zusammenhang mit der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit – Arbeitslosengeld.

 

Jeśli poszukujesz informacji o ochronie zdrowia w krajach UE/EOG znajdziesz je na stronie NHF

Jeśli poszukujesz informacji na temat zasiłków rodzinnych znajdziesz je na stronie ROPS

Jeśli poszukujesz informacji na temat pozostałych świadczeń społecznych (min. emerytalne i rentowe) znajdziesz je na stronie Sozialversicherung

Jeśli interesują Cię warunki życia i pracy skontaktuj się z Doradcą EURES EURES

Gdy chcesz rozwiązać konkretny problem wynikający z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich zgłoś się do Solvitu SOLVIT

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung