The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia print

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia

 

logo koordynacja zabezpieczenia społecznego

solvit rozwiązywanie problemów rynku wewnętrznego


logo powroty zielona linialogo polacy za granicą

 

 

W myśl zasady swobodnego przepływu pracowników w ramach Unii Europejskiej, Islandii, Norway, Liechtensteinu i Szwajcarii wraz z migrującym pracownikiem przemieszczają się uprawnienia społeczne wynikające z tytułu wykonywanej pracy.
Jeżeli pracowałeś w jednym z tych państw, Twoje świadczenia społeczne (rodzinne, zdrowotne, Accident, macierzyńskie, rentowe, emerytalne, inwalidzkie, ubezpieczenia rolnicze i zasiłki dla bezrobotnych) podlegają wspólnotowej koordynacji:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jest jedną z 16 polskich instytucji właściwych w sprawach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznegoświadczeń z tytułu bezrobocia.

 

Jeśli poszukujesz informacji o ochronie zdrowia w krajach UE/EOG znajdziesz je na stronie NFZ

Jeśli poszukujesz informacji na temat zasiłków rodzinnych znajdziesz je na stronie ROPS

Jeśli poszukujesz informacji na temat pozostałych świadczeń społecznych (my. emerytalne i rentowe) znajdziesz je na stronie ZUS

Jeśli interesują Cię warunki życia i pracy skontaktuj się z Doradcą EURES EURES

Gdy chcesz rozwiązać konkretny problem wynikający z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich zgłoś się do Solvitu Solvit

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance