La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Координация imprimer

Координация

Координация

 

logo koordynacja zabezpieczenia społecznego

solvit rozwiązywanie problemów rynku wewnętrznego


logo powroty zielona linialogo polacy za granicą

 

 

W myśl zasady swobodnego przepływu pracowników w ramach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii wraz z migrującym pracownikiem przemieszczają się uprawnienia społeczne wynikające z tytułu wykonywanej pracy.
Si vous avez travaillé dans un de ces pays, Vos avantages sociaux (Famille, Santé, Accident, Maternité, invalidité, Retraite, Fauteuils roulants, Les assurances agricoles et les prestations de chômage) Coordination communautaire sont:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jest jedną z 16 Les institutions polonaises compétentes en matière de systèmes de sécurité sociale – allocations de chômage.

 

Jeśli poszukujesz informacji o ochronie zdrowia w krajach UE/EOG znajdziesz je na stronie NFZ

Jeśli poszukujesz informacji na temat zasiłków rodzinnych znajdziesz je na stronie ROPS

Jeśli poszukujesz informacji na temat pozostałych świadczeń społecznych (min. emerytalne i rentowe) znajdziesz je na stronie ZUS

Jeśli interesują Cię warunki życia i pracy skontaktuj się z Doradcą EURES EURES

Gdy chcesz rozwiązać konkretny problem wynikający z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich zgłoś się do Solvitu Solvit

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale