Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Formularze / dokumenty drukuj

Formularze / dokumenty

Formularze / dokumenty

Dokument przenośny Portable Document U1 – jest unijnym dokumentem stanowiącym podstawę do zaliczenia okresów wykonywania pracy najemnej/prowadzenia działalności gospodarczej na terenie państw UE/EOG i Szwajcarii do okresów uprawniających do zasiłku w Polsce.
PD U1 wydaje instytucja właściwa państwa zatrudnienia na wniosek zainteresowanego.

W niektórych państwach nadal wystawia się formularz E 301 , obecnie jest to dokument PD U1 . Formularz E 301 również służy do zaliczenia okresów wykonywania pracy najemnej na terenie innego państwa członkowskiego do okresów uprawniających do zasiłku w Polsce.

Dokument przenośny Portable Document U2 – jest unijnym dokumentem pozwalającym transferować zasiłek dla bezrobotnych na obszarze UE, EOG i Szwajcarii.

SED (standardowy dokument elektroniczny) – jest dokumentem służącym wymianie informacji dot. okresów ubezpieczenia/zatrudnienia przebytych na terenie państw członkowskich UE pomiędzy instytucjami właściwymi.

SED U002 – informacja dot. przebytych okresów dotyczących ubezpieczenia/zatrudnienia na terenie państw członkowskich UE, EOG I Szwajcarii w celu nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

SED U004 – informacja o wynagrodzeniu. Stosowany jest w państwach, których ustawodawstwo uzależnia wysokość świadczeń dla bezrobotnych  od wysokości uzyskiwanych zarobków.   

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wydaje SED U004 na wniosek zagranicznej instytucji właściwej, tj. SED U003 (wniosek o udzielenie informacji o wynagrodzeniu).  

Informacje o wynagrodzeniu Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wskaże również na dokumencie PD U1, jeśli tylko osoba do wniosku o wydanie dokumentu PD U1 za okres pracy w Polsce dołączy zaświadczenie od pracodawcy o uzyskiwanych dochodach.

SED U006 dawny E 302 – zaświadczenie dotyczące członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń dla bezrobotnych. Stosowany jest w państwach, których ustawodawstwo uzależnia wysokość świadczeń dla bezrobotnych od liczby członków rodziny pozostających na utrzymaniu osoby bezrobotnej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wydaje dokument SED U006 na wniosek zagranicznej instytucji właściwej tj.  SED U005 (Wniosek o udzielenie informacji o rodzinie).

Osoba bezrobotna może  złożyć pisemną prośbę o przekazanie informacji o rodzinie do instytucji zagranicznej. Wówczas Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu prześle dokument SED U006 bezpośrednio do instytucji wskazanej przez osobę bezrobotną.

Aby wystawić dokument SED U006 należy przesłać następujące dokumenty:

– odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego,

– odpis aktu urodzenia dziecka,

– zaświadczenie o zameldowaniu członków rodziny,

– zaświadczenie od pracodawcy małżonka dot. wysokości uzyskiwanego dochodu (jeśli małżonek pracuje),

– zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o rejestracji małżonka ( jeśli małżonek jest bezrobotny),

– zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez dziecko (jeśli uczęszczają do szkoły),

– zaświadczenie ze szkoły o uzyskiwanych przez dziecko dochodach (np. jeśli dziecko ma przyznane stypendium)

– zaświadczenie z MOPS (GOPS) o pobieranych świadczeniach.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych