Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Die Verbindungsstellen und angemessen drucken

Die Verbindungsstellen und angemessen

Die Verbindungsstellen und angemessen

 

Transfer zasiłku osób bezrobotnych  formularz U2 (SED U008)
SED U009
SED U010
SED U013
SED U014

Potwierdzanie przebytych na terenie Polski okresów zatrudnienia/ ubezpieczenia w celu nabycia prawa do zasiłku formularz  U1 (SED U002)
SED U004
SED U017

Potwierdzanie sytuacji rodzinnej osoby bezrobotnejSED U017

Wnioski osób bezrobotnych mających miejsce zamieszkania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego należy przesyłać na adres instytucji właściwej :

 

Landesarbeitsamt in Toruń

BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32
87-100 Toruń 

E-Mail-: wup małpa wup kropka torun kropka pl

tel Sekretariat: +48 56 669 39 00
tel Kancelaria: +48 56 669 39 01
kancelaria fax: +48 56 669 39 99

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung