The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The liaison agencies and appropriate print

The liaison agencies and appropriate

The liaison agencies and appropriate

 

Transfer zasiłku osób bezrobotnych –  formularz U2 (SED U008)
SED U009
SED U010
SED U013
SED U014

Potwierdzanie przebytych na terenie Polski okresów zatrudnienia/ ubezpieczenia w celu nabycia prawa do zasiłku – formularz  U1 (SED U002)
SED U004
SED U017

Potwierdzanie sytuacji rodzinnej osoby bezrobotnejSED U017

Wnioski osób bezrobotnych mających miejsce zamieszkania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego należy przesyłać na adres instytucji właściwej :

 

Regional Labour Office in Toruń

st. Highway Chełmińska 30/32
87-100 Toruń 

email: wup małpa wup kropka torun kropka pl

secretariat tel: +48 56 669 39 00
tel kancelaria: +48 56 669 39 01
Kancelaria fax: +48 56 669 39 99

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance