La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Les organismes de liaison et appropriées imprimer

Les organismes de liaison et appropriées

Les organismes de liaison et appropriées

 

Transfer zasiłku osób bezrobotnych  formularz U2 (SED U008)
SED U009
SED U010
SED U013
SED U014

Potwierdzanie przebytych na terenie Polski okresów zatrudnienia/ ubezpieczenia w celu nabycia prawa do zasiłku formularz  U1 (SED U002)
SED U004
SED U017

Potwierdzanie sytuacji rodzinnej osoby bezrobotnejSED U017

Wnioski osób bezrobotnych mających miejsce zamieszkania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego należy przesyłać na adres instytucji właściwej :

 

Bureau régional du Travail à Toruń

RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32
87-100 Toruń 

e-mail: wup małpa wup kropka torun kropka pl

tel Sekretariat: +48 56 669 39 00
tel Kancelaria: +48 56 669 39 01
Kancelaria fax: +48 56 669 39 99

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale