The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Contact print

Contact

Contact

Ważne: Wszelkie formalności możesz załatwić listownie!

 

Adres do korespondencji:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w TORUNIU
st. SZOSA CHEŁMIŃSKA 30/32
87-100 TORUŃ

 

Regional Labour Office in Toruń, Branch Campus w Bydgoszczy

st. Paderewski 26
85-075 Bydgoszcz

such. 52 321-32-32, fax. 52 321-32-42

 

Regional Labour Office in Toruń, Branch Campus we Włocławku

st. Bulwary 5B
87-800 Wloclawek

such. 54 411-21-10, 54 411-21-40, fax. 54 411-21-40

 

 

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Osoby do kontaktu:

Kierownik Wydziału ds. Coordination of Social Security Systems

• Alicja Sucharska

such. 56 669- 39- 46

 

 

• Ewa Bata- employment agent

such. 56 669- 39- 48

 

• Agnieszka Gajewska- starszy referent

such. 56 669- 39- 44

 

• Małgorzata Hrynek- starszy inspektor

such. 56 669- 39- 48

 

• Magdalena Jabłońska- employment agent

such. 56 669- 39- 47

 

• Dorota Kowalska- Fydrych- employment agent

such. 56 669- 39- 45

 

• Anna Kriger- employment agent

such. 56 669- 39- 47

 

• Przemysław Kuciński- główny specjalista

such. 56 669- 39- 47

 

• Emila Lewandowska- employment agent

such. 56 669- 39- 47

 

• Natalia Mordasiewicz- employment agent

such. 56 669- 39- 48

 

• Marta Piskuła- employment agent

such. 56 669- 39- 48

 

• Krzysztof Rumianowski- starszy referent

such. 56 669- 39- 48

 

• Marta Wilkońska-Żuralska starszy specjalista

such. 56 669- 39- 44

 

 

 

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance