La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Profitez de transfert imprimer

Profitez de transfert

Profitez de transfert

Transfer zasiłku dla bezrobotnych z zagranicy do Polski

Jeżeli nabyłeś zasiłek dla bezrobotnych w państwach UE, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii możesz w ramach przysługującego Ci prawa przyjechać, min. do Polski w celu poszukiwania pracy i pobierać zasiłek przez okres 3 miesięcy (6 miesięcy za zgodą instytucji właściwej) w wysokości, którą przyznała instytucja właściwa za granicą. Zasiłek będzie wypłacany bezpośrednio przez instytucję, która przyznała zasiłek.

 

Zanim przyjedziesz do Polski

– po zakończonym zatrudnieniu za granicą, zarejestruj się jako bezrobotny i uzyskaj prawo do zasiłku,

– pozostań do dyspozycji zagranicznej instytucji ds. bezrobocia przez 4 tygodnie (liczone od dnia rejestracji),

– złóż w zagranicznej instytucji ds. zatrudnienia wniosek o wydanie dokumentu PD U2 w celu poszukiwania pracy w innym kraju, min. w Polsce.

 

Po przyjeździe do Polski

– nawet jak nie posiadasz jeszcze dokumentu PD U2, zgłoś się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania w ciągu 7 dni od dnia wyjazdu (datę tę wskazujesz w instytucji wystawiającej PD U2), aby uzyskać status poszukującego pracy,

– dostarcz osobiście lub listownie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu niezbędne dokumenty (PD U2, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o dokonaniu rejestracji, kserokopia dokumentu tożsamości),

– jeżeli chcesz kontynuować pobieranie zasiłku za granicą po transferze, musisz powrócić do kraju, który przyznał zasiłek najpóźniej w ostatnim dniu transferu.

 

Important!

Jeśli instytucja ds. zatrudnienia, która przyznała Tobie prawo do zasiłku, nie wydała Ci dokumentu PD U2, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wystąpi do instytucji właściwej w celu potwierdzenia Twojego transferu.

Zasiłek jest wypłacany bezpośrednio przez instytucję ds. zatrudnienia, która przyznała zasiłek, a następnie wydała druk PD U2 na wskazane konto w walucie tego państwa.

Jeśli przyznano Ci transfer na 3 miesiące, możesz go przedłużyć o kolejne 3 miesiące (o ile posiadasz jeszcze prawo do zasiłku) składając wniosek do instytucji przyznającej świadczenie.

 

Transfer zasiłku z Polski za granicę

Jeżeli nabyłeś zasiłek dla bezrobotnych w Polsce możesz w ramach przysługującego Ci prawa wyjechać do państwa UE, Islandii, Norwegii, Liechtenstein i Szwajcarii w celu poszukiwania pracy i pobierać zasiłek przez okres 3 miesięcy (6 miesięcy za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu). Zasiłek będzie wypłacany przez powiatowy urząd pracy.

 

Zanim wyjedziesz z Polski

– po uzyskaniu zasiłku dla bezrobotnych, złóż wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu o wydanie dokumentu PD U2 – do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA, wraz z decyzją z pup o przyznaniu prawa do zasiłku i kserokopią dokumentu tożsamości,

– we wniosku musisz wskazać datę wyjazdu z Polski, według której obliczony będzie termin 7-dniowy, w którym powinieneś się zarejestrować jako poszukujący pracy w zagranicznej instytucji ds. zatrudnienia.

 

Important!

Dokument PD U2 jest wystawiany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu.

PD U2 sporządzony jest w języku urzędowym państwa przyznającego transfer i nie podlega tłumaczeniu.

Po uzyskaniu przez tut. Urząd informacji o zarejestrowaniu na dokumencie sed U 009, powiatowy urząd pracy rozpocznie wypłatę zasiłku.

 

Poniżej zamieszczono PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OSÓB TRANSFERUJĄCYCH ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH– do pobrania również w zakładce PLIKI DO POBRANIA, który jest praktycznym kompendium wiedzy dla osób transferujących zasiłek dla bezrobotnych.

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale