Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zasiłki dla bezrobotnych po pracy w UE, EOG i Szwajcarii drucken

Zasiłki dla bezrobotnych po pracy w UE, EOG i Szwajcarii

Zasiłki dla bezrobotnych po pracy w UE, EOG i Szwajcarii

Jeżeli jesteś zainteresowany nabyciem prawa do zasiłku w Polsce przy uwzględnieniu okresów zatrudnienia/ubezpieczenia przebytych na terenie jednego z państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii kliknij.

Jeżeli jesteś zainteresowany transferowaniem  zasiłku do/z innego państwakliknij, aby przejść do podstrony http://wup.torun.pl/urzad/koordynacja-systemow-zabezpieczeni-spolecznego/transfer-zasilku/

Jeżeli jesteś zainteresowany potwierdzeniem przebytych na terenie innych państw członkowskich okresów pracy/ubezpieczenia na dokumencie PD U1 (SED U002) – kliknij, aby przejść do podstrony http://wup.torun.pl/urzad/koordynacja-systemow-zabezpieczeni-spolecznego/formularze-dokumenty/

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung