The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Unemployment benefits after working in the EU, EEA and Switzerland print

Unemployment benefits after working in the EU, EEA and Switzerland

Unemployment benefits after working in the EU, EEA and Switzerland

Jeżeli jesteś zainteresowany nabyciem prawa do zasiłku w Polsce przy uwzględnieniu okresów zatrudnienia/ubezpieczenia przebytych na terenie jednego z państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii – kliknij.

Jeżeli jesteś zainteresowany transferowaniem  zasiłku do/z innego państwa – kliknij, aby przejść do podstrony http://wup.torun.pl/urzad/koordynacja-systemow-zabezpieczeni-spolecznego/transfer-zasilku/

Jeżeli jesteś zainteresowany potwierdzeniem przebytych na terenie innych państw członkowskich okresów pracy/ubezpieczenia na dokumencie PD U1 (SED U002) – kliknij, aby przejść do podstrony http://wup.torun.pl/urzad/koordynacja-systemow-zabezpieczeni-spolecznego/formularze-dokumenty/

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance