Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacje ogólne o programie INTERREG IIIC drukuj

Informacje ogólne o programie INTERREG IIIC

Informacje ogólne o programie INTERREG IIIC

Program INTERREG IIIC

Celem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) było wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii. W ramach INTERRREG III wydzielono trzy komponenty:

 • Komponent A – współpraca przygraniczna,
 • Komponent B – współpraca transnarodowa,
 • Komponent C – współpraca międzyregionalna.

W dniu 10 września 2003 roku Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, po zapoznaniu się z propozycją regionu Midi – Pyrenees, w ramach podpisanego porozumienia o współpracy międzyregionalnej, zaakceptował udział w programie INTERREG IIIC.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 2 marca 2004 roku przyjął uchwałę Nr 10/81/2004 w sprawie realizacji projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnoty INTERREG IIIC Strefa Południe, zmienioną uchwałą Nr 14/149/2004 z dnia 24 marca 2004 r.

Do realizacji programu wyznaczono

 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Nadrzędny cel INTERREG IIIC to poprawa efektywności polityk i instrumentów rozwoju regionalnego i spójności poprzez wymianę informacji oraz wzajemne wykorzystywanie doświadczeń. Program INTERREG IIIC, koncentrując się na współpracy międzyregionalnej, miał w szczególności na celu propagowanie współpracy w skali europejskiej pomiędzy regionami oraz gminami, ukierunkowanej na przepływ i wymianę informacji, wiedzy i dobrych praktyk.

Zadaniem INTERREG IIIC było zachęcanie władz regionalnych i innych organów publicznych do postrzegania współpracy międzyregionalnej jako środka stymulującego ich rozwój przez umożliwienie dostępu do doświadczenia, jakim dysponują inni. Głównym zadaniem Programu INTERREG IIIC była szeroko rozumiana współpraca i transfer wiedzy (know – how).

Oprócz Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w Programie uczestniczyli: Region Midi – Pyrenees – Partner Wiodący, Region Navarra (Hiszpania), Region Toskania (Włochy), Region Pohjois Suomi (Finlandia), Region Border Midland And Western (Irlandia) oraz Województwo Podkarpackie.

Województwo kujawsko – pomorskie uczestniczyło we wszystkich czterech obszarach współpracy, które obejmowały:

 1. 1.       Rozwój obszarów wiejskich.
 2. 2.       Rozwój lokalny.
 3. 3.       Zatrudnienie i rozwój.
 4. 4.       Środowisko.

Program INTERREG IIIC był finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych. Ogólny budżet ERDF, dostępny dla zobowiązań związanych z finansowaniem przedsięwzięć w okresie od 2000 do 2006 roku, wynosił 293 mln euro na wszystkie cztery strefy Programu. Dla województwa kujawsko – pomorskiego koszt uczestnictwa w Programie to 560 tys. euro, z czego 420 tys. euro pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Urzędu Marszałkowskiego ze środków PHARE i środków własnych. Programu INTERREG IIIC trwał od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2006 roku.

W ramach wstępnego etapu prac związanych z realizacją Programu przygotowano syntetyczną informację przedstawiającą aktualną sytuację w czterech obszarach współpracy przewidzianych dla województwa kujawsko-pomorskiego pt. “Raport na temat sytuacji bieżącej w regionie”.

 

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych