Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Interreg – dane realizujących projekt drucken

Interreg – dane realizujących projekt

Interreg – dane realizujących projekt

 

 

REALIZATORZY TRZECH PODPROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKOPOMORSKIM:

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO PARTNER W BYDGOSZCZY
Plac Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz

 www: http://www.srr-partner.pl

 

STOWARZYSZENIEPARTNERSTWO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
BIENENSTOCK. Poznańska 345A
88-100 Inowrocław

 www: http://www.czarnoziemnasoli.pl

 

POMORSKOKUJAWSKIE CENTRUM DEMOKRACJI LOKALNEJ FRDL W BYDGOSZCZY
BIENENSTOCK. Gdańska 5
85-005 Bydgoszcz

 

 

Zespół wdrażający projekt ADEP

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

Plac Teatralny 2
87-100 Torun

 

Landesarbeitsamt in Toruń
Autobahn Chełmińska 30/32
87-100 Torun

 


Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung