The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Interreg – data involved in the project print

Interreg – data involved in the project

Interreg – data involved in the project

 

 

REALIZATORZY TRZECH PODPROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKOPOMORSKIM:

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO PARTNER W BYDGOSZCZY
Plac Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz

 www: http://www.srr-partner.pl

 

STOWARZYSZENIEPARTNERSTWO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
st. Poznańska 345A
88-100 Inowrocław

 www: http://www.czarnoziemnasoli.pl

 

POMORSKOKUJAWSKIE CENTRUM DEMOKRACJI LOKALNEJ FRDL W BYDGOSZCZY
st. Gdańska 5
85-005 Bydgoszcz

 

 

Zespół wdrażający projekt ADEP

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

Plac Teatralny 2
87-100 Torun

 

Regional Labour Office in Toruń
Highway Chełmińska 30/32
87-100 Torun

 


How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance