La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Interreg – dane realizujących projekt imprimer

Interreg – dane realizujących projekt

Interreg – dane realizujących projekt

 

 

REALIZATORZY TRZECH PODPROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKOPOMORSKIM:

 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO PARTNER W BYDGOSZCZY
Plac Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz

 www: http://www.srr-partner.pl

 

STOWARZYSZENIEPARTNERSTWO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
RUCHE. Poznańska 345A
88-100 Inowrocław

 www: http://www.czarnoziemnasoli.pl

 

POMORSKOKUJAWSKIE CENTRUM DEMOKRACJI LOKALNEJ FRDL W BYDGOSZCZY
RUCHE. Gdańska 5
85-005 Bydgoszcz

 

 

Zespół wdrażający projekt ADEP

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

Plac Teatralny 2
87-100 Torun

 

Bureau régional du Travail à Toruń
Autoroute Chełmińska 30/32
87-100 Torun

 


Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale