The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Interreg – implementation year 2004 print

Interreg – implementation year 2004

Interreg – implementation year 2004

 1.       Between 5 do 7 October 2004 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne w Paryżu, którego głównym celem było wypracowanie dokumentów i metodologii realizacji projektów OCR. Przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentowali 5 projektów:

 • Projekt 1: PRODUKT REGIONALNY JAKO ELEMENT REALIZACJI POLITYKI REGIONALNEJ POPRZEZ AKTYWIZACJĘ OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO.
 • Projekt 2: WDRAŻANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZY ZACHOWANIU WALORÓW ŚRODOWISKOWYCH OBSZARU.
 • Projekt 3: LOKALNY PLAN DZIAŁANIA DLA ROZWOJU ZATRUDNIENIA.
 • Projekt 4: KOORDYNACJA I PROMOWANIE ROZWOJU LOKALNEGOBUDOWA WSPÓLNEGOOŚRODKA SZKOLENIOWODORADCZEGOSAMORZĄDU LOKALNEGO I REGIONALNEGO.
 • Projekt 5: MODEL FUNKCJONOWANIA KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

2.       22 October 2004 roku w Przysieku odbyło się seminarium grupy roboczej woj. kujawsko-pomorskiego przygotowujące metodologię realizacji projektów OCR, wzór umowy, formularza zgłoszeniowego oraz procedury konkursowej w woj. Kujawsko-Pomorskie.
3.       15 – 16 November 2004 roku miało miejsce spotkanie robocze w Brukseli, podczas którego omówiono zagadnienia problemowe związane z przygotowaniem dokumentów, m.in. dotyczyło to: dokumentacji konkursowej, formularza zgłoszeniowego, treści projektu umów między władzami regionu a wykonawcami podprojektu oraz finansowania podprojektów.
4.       On 18 i 19 November 2004 roku w Ciechocinku odbyło się spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy naszego województwa. Podczas spotkania zaprezentowano wytyczne europejskie w sprawie krajowych i regionalnych planów zatrudnienia planowanych w ramach projektu ADEP oraz przedstawiono założenia konkursu na opracowanie i wdrożenie lokalnego planu zatrudnienia w jednym z powiatów województwa.
5.       Between 25 do 26 November 2004 roku we Florencji miało miejsce posiedzenie członków Międzynarodowego Komitetu Sterującego, podczas którego przyjęto m.in. dokumentację konkursową, formularz zgłoszeniowy oraz treść umowy między władzami regionu a wykonawcami podprojektu.
6.       On 19 December 2004 roku Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie uruchomienia procedury konkursowej na nabór podprojektów w ramach projektu ADEP Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C Południe. Do dokonania oceny i wyboru podprojektów został wyznaczony Regionalny Komitet Sterujący Projektu ADEP.

7.       Wykorzystanie informacji o rynku pracy

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance