La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Interreg – realizacja rok 2004 imprimer

Interreg – realizacja rok 2004

Interreg – realizacja rok 2004

 1.       Dans la période de 5 faire 7 Octobre 2004 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne w Paryżu, którego głównym celem było wypracowanie dokumentów i metodologii realizacji projektów OCR. Przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentowali 5 projektów:

 • Projekt 1: PRODUKT REGIONALNY JAKO ELEMENT REALIZACJI POLITYKI REGIONALNEJ POPRZEZ AKTYWIZACJĘ OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO.
 • Projekt 2: WDRAŻANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZY ZACHOWANIU WALORÓW ŚRODOWISKOWYCH OBSZARU.
 • Projekt 3: LOKALNY PLAN DZIAŁANIA DLA ROZWOJU ZATRUDNIENIA.
 • Projekt 4: KOORDYNACJA I PROMOWANIE ROZWOJU LOKALNEGOBUDOWA WSPÓLNEGOOŚRODKA SZKOLENIOWODORADCZEGOSAMORZĄDU LOKALNEGO I REGIONALNEGO.
 • Projekt 5: MODEL FUNKCJONOWANIA KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

2.       22 Octobre 2004 roku w Przysieku odbyło się seminarium grupy roboczej woj. kujawsko-pomorskiego przygotowujące metodologię realizacji projektów OCR, wzór umowy, formularza zgłoszeniowego oraz procedury konkursowej w woj. kujawsko-pomorskim.
3.       15 – 16 Novembre 2004 roku miało miejsce spotkanie robocze w Brukseli, podczas którego omówiono zagadnienia problemowe związane z przygotowaniem dokumentów, m.in. dotyczyło to: dokumentacji konkursowej, formularza zgłoszeniowego, treści projektu umów między władzami regionu a wykonawcami podprojektu oraz finansowania podprojektów.
4.       Sur 18 i 19 Novembre 2004 roku w Ciechocinku odbyło się spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy naszego województwa. Podczas spotkania zaprezentowano wytyczne europejskie w sprawie krajowych i regionalnych planów zatrudnienia planowanych w ramach projektu ADEP oraz przedstawiono założenia konkursu na opracowanie i wdrożenie lokalnego planu zatrudnienia w jednym z powiatów województwa.
5.       Dans la période de 25 faire 26 Novembre 2004 roku we Florencji miało miejsce posiedzenie członków Międzynarodowego Komitetu Sterującego, podczas którego przyjęto m.in. dokumentację konkursową, formularz zgłoszeniowy oraz treść umowy między władzami regionu a wykonawcami podprojektu.
6.       Sur 19 Décembre 2004 roku Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie uruchomienia procedury konkursowej na nabór podprojektów w ramach projektu ADEP Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C Południe. Do dokonania oceny i wyboru podprojektów został wyznaczony Regionalny Komitet Sterujący Projektu ADEP.

7.       Wykorzystanie informacji o rynku pracy

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale