The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

The project partners training business leaders print

The project partners training business leaders

The project partners training business leaders

 • uczelnie wyższe (Akademia Techniczno-Rolnicza [obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy] z Polski , politechnika z Francji, uniwersytet ze Szwecji, wyższa szkoła zawodowa z Holandii),
 • centrum szkoleniowe z Włoch,
 • władze regionalne (Departament Przemysłu, Handlu i Turystyki Kraju Basków w Hiszpanii),
 • Regional Labour Office in Toruń,
 • KujawskoPomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy,
 • Bydgoski Dom Technika NOT w Bydgoszczy.
How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance