La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Partnerzy projektu Kształcenie animatorów gospodarczych imprimer

Partnerzy projektu Kształcenie animatorów gospodarczych

Partnerzy projektu Kształcenie animatorów gospodarczych

 • uczelnie wyższe (Akademia Techniczno-Rolnicza [obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy] z Polski , politechnika z Francji, uniwersytet ze Szwecji, wyższa szkoła zawodowa z Holandii),
 • centrum szkoleniowe z Włoch,
 • władze regionalne (Departament Przemysłu, Handlu i Turystyki Kraju Basków w Hiszpanii),
 • Bureau régional du Travail à Toruń,
 • KujawskoPomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy,
 • Bydgoski Dom Technika NOT w Bydgoszczy.
Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale